Pieter Danckerts de Rij Portret van Oede Seyle, moeder van de schilder

1634 — Inv. 45

Pieter Danckerts de Rij : Portret van Oede Seyle, moeder van de schilder

Beschrijving

  • Doek
  • Jaartal en signatuur naar het midden links : AETAT.63.A° 1634 / Pr DANCKERSE.FECIT
  • Afmetingen: 81,5 x 67,5
  • Herkomst: Vermoedelijk vroegere depots. Eerste vermelding cat. 1809, nr. 85