Pieter de Hooch : Vrolijk gezelschap

Beschrijving

  • Doek
  • Signatuur : P. D'Hoogh . f .
  • Afmetingen: 98 x 112
  • Herkomst: Legaat van Fernand Houget, Verviers, 1963