Pieter II Brueghel (of atelier van) Kermis met toneel en processie

Inv. 6870

Pieter II Brueghel (of atelier van) : Kermis met toneel en processie

Beschrijving

  • Eik
  • Afmetingen: 111 x 162
  • Herkomst: Op 3 mei 1941 verkocht door de kunsthandelaar en -restaurateur Jef Van der Veken, Brussel aan Andreas Hofer voor een bedrag van 22.000 RM. A. Hofer was conservator van en inkoper voor de kunstverzameling van Hermann Göring. De Göringcollectie werd overgebracht van Carinhall naar Berchtesgaden in 1945; teruggevonden door de Amerikaanse Monuments, Fine Arts & Archives-divisie te Berchtesgaden in 1945 (Berchtesgadennr. 305); overgebracht naar het Collection Point München (Munichnr. 5350); gerestitueerd aan België (Dienst Economische Recuperatienr. A.80); afgestaan in 1960 aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel