Pomponio Amalteo Een groep sibillen en profeten

Inv. 4060 / 2256

Pomponio Amalteo : Een groep sibillen en profeten

Beschrijving

  • Pen in bruin, bruin gewassen, hoogsels witte dekverf, over sporen van zwart krijt, op verbleekt blauwgrijs papier ; sporen van niet eigenhandige hoogsels groene en rode dekverf (?) ; gekwadreerd met pen in bruin over zwart krijt ; eigenhandige ovale kaderlijn met pen in bruin ; bovenaan sporen van een vergulde kaderlijn
  • Op het boek van de sibille in het midden links, met pen in bruin : agrippa ... (onleesbaar) ; op het boek van de sibille in het midden rechts, met pen in bruin : persica ; op de banderol van de sibille rechts achteraan, met pen in bruin : Delphica ; op de banderol van de sibille uiterst rechts, met pen in bruin : ... (onleesbaar) ; in het midden aan de rechterkant, met pen in bruin : hu(...) (afgesneden) ; rechts naar onderen, merk van Peter Lely (zie Lugt 2092) ; rechts onderaan, merk van J. Richardson (zie Lugt 2183). Op de keerzijde, links onderaan, met pen in bruin in een 17de of 18de-eeuwse hand : Purdonone/6
  • Afmetingen: 139 x 214/7 mm (afgeknipt aan de vier hoeken)
  • Herkomst: Schenking douairière de Grez, Brussel, 1913