Reinier Nooms, genaamd Zeeman Twee Hollandse fluitschepen : De Liefde en Het Gele Fortuin

Inv. 4060 / 4230

Reinier Nooms, genaamd Zeeman : Twee Hollandse fluitschepen : De Liefde en Het Gele Fortuin

Beschrijving

  • Pen in grijs, grijs gewassen over een aanzet in grafiet ; kaderlijnen met pen in grijs ; roestvlekjes
  • Recto : opschrift, onderaan de tekening, met pen in grijs, links : Dee Liefdee een Noorts Vaerder ; rechts : het geele fortuin een Ooster Vaerder ; rechts onderaan, met potlood : 11 ; ernaast, met pen in grijs : 6 ; Verso : links, naar onderen, met pen in bruin, nummer van de verzamelaar Goll : N °570. (L. 2987) ; ernaast met potlood : 9 ; links onderaan, met potlood, in een 19de-eeuwse hand : fl ¾ (?) gravé B pag 138 n 4
  • Afmetingen: 138 x 244 mm
  • Herkomst: Schenking douairière de Grez, Brussel, 1913