Remigio Cantagallina Anderlecht - (verso) Schets van een boom

Inv. 2994 / 66

Remigio Cantagallina : Anderlecht - (verso) Schets van een boom

Beschrijving

  • Pen in bruin, bruin gewassen over zwart en rood krijt, op papier - (Verso) pen in bruin over grafiet
  • Eigenhandig opschrift bovenaan in het midden, met pen in bruin, vervaagd : Anderlecht ; niet eigenhandig opschrift bovenaan in het midden, met pen in bruin : Etterbeck ; rechterbovenhoek, met pen in bruin : (49
  • Afmetingen: 145/149 x 384/392 mm
  • Herkomst: Gekocht van Vincenzo Capelli, Firenze, 1886