Rik Wouters Naaiende vrouw - (Verso) Hurkende vrouw, man met geheven arm

1915 — Inv. 11587

Rik Wouters : Naaiende vrouw - (Verso) Hurkende vrouw, man met geheven arm

Beschrijving

  • Oost-Indische inkt, rietpen op papier, geplooid in het midden
  • Titel, certificaat van echtheid en stempelvermelding in het midden onderaan : Femme cousant Rik Wouters / D. 465. / cachet 461./ Mme R. Wouters ; verso, links boven : atelierstempel Het Zotte Geweld, nr. 461 in het rood ; verso, links onder : femme cousant 1915. cachet 461
  • Afmetingen: 378 x 555 ; 345 x 520 mm (dag)
  • Herkomst: Verkocht in 1973 aan de Provincie Brabant door dhr. De Carnière, derde echtgenoot van Nel Wouters, gedeeltelijk ten voordele van de Stichting Rik en Nel Wouters. Geschonken door de Provincie Brabant, Brussel, 1994