Rik Wouters Schets voor "De roze dreef" - (Verso) Naakte vrouw zittend op een stoel, neerbuigend

(1912) — Inv. 11597

Rik Wouters : Schets voor

Beschrijving

  • Zwarte gouache, penseel op Van Gelderpapier
  • Verso, rechts onderaan : titel en certificaat van echtheid : L'allée rose 1912 / je certifie que ce dessin est / de la main de Rik Wouters / Mme Rik Wouters / n 7
  • Afmetingen: 377 x 479 ; 367 x 468 mm (dag)
  • Herkomst: Verkocht in 1973 aan de Provincie Brabant door dhr. De Carnière, derde echtgenoot van Nel Wouters, gedeeltelijk ten voordele van de Stichting Rik en Nel Wouters. Geschonken door de Provincie Brabant, Brussel, 1994