Rik Wouters Schets voor een mansportret

(1912) — Inv. 11603

Rik Wouters : Schets voor een mansportret

Beschrijving

  • Zwarte gouache, penseel op Van Gelderpapier
  • Opschrift van de hand van mevr. Nel Wouters rechts onder : esquisse de portrait d'homme / de la main de Rik Wouters / 1912 Mme R. Wouters 1912
  • Afmetingen: 417 x 473 ; 369 x 400 mm (dag)
  • Herkomst: Verkocht in 1973 aan de Provincie Brabant door dhr. De Carnière, derde echtgenoot van Nel Wouters, gedeeltelijk ten voordele van de Stichting Rik en Nel Wouters. Geschonken door de Provincie Brabant, Brussel, 1994