Roelant Roghman : Het kasteel te Woerden

Beschrijving

  • Zwart krijt, penseel in grijs, grijs gewassen, figuren gehoogd met wit krijt ; kaderlijnen met zwart krijt
  • Recto : links onderaan, met pen in bruin, eigenhandig (?) : R:R ; Verso : links onderaan, met potlood, overgegaan met pen in bruin : N° 182. ; ernaast, met pen in bruin : z ; ernaast, met potlood, in een 19de-eeuwse hand : R. Roghman h 1/4 de 2 (?) ; midden onderaan, met potlood, in een laat 18de- of 19de-eeuwse hand : t Slot te Woèrden ; rechts onderaan, met potlood : 't Casteel van Woerden / Lan ; a x -
  • Afmetingen: 394/5 x 555 mm
  • Herkomst: Schenking douairière de Grez, Brussel, 1913