Roelant Roghman Werkzaamheden na de dijkdoorbraak bij Jaaphannes

1651 — Inv. 4060 / 3061

Roelant Roghman : Werkzaamheden na de dijkdoorbraak bij Jaaphannes

Beschrijving

  • Zwart krijt, pen en penseel in grijs, sporadisch pen in bruin, grijs gewassen ; kaderlijnen met pen in grijs
  • Verso : links onderaan, in potlood : a ne ; ernaast met pen in bruin : Diemen in 't verschiet ; midden onderaan, in potlood : Diemen ; midden bovenaan : in potlood : The breaking of St. Anthonys Dike/ Asselyn W. 700
  • Afmetingen: 129/130 x 504 mm
  • Herkomst: Schenking douairière de Grez, Brussel, 1913