Rogier van der Weyden (naar) De Kruisafname

(première moitié du XVIe siècle) — Inv. 6628

Rogier van der Weyden (naar) : De Kruisafname

Beschrijving

  • Eik
  • Afmetingen: 83 x 62,6
  • Herkomst: Legaat van dhr. en mevr. Oscar De Meulenaere- J. Vanden Berghe, Brussel, 1952