Zuid-nerlandse school (1551) Luiken van een triptiek met dubbele luiken

Inv. 332 a - f

Afbeelding niet beschikbaar

Beschrijving

  • Eik uitgestoken
  • Jaartal op de voorzuijde van het eerste rechterluik op de voet van het kruis 1551.
  • Afmetingen: 135 x 73 elk luik
  • Herkomst: Vroegere depots. Eerste vermelding cat 1803 nrs 92 en 94. Vermoedelijk herkomstig uit de benedictinessenabdij van Vorst, Brussel. Voorheen vermeld als herkomstig uit de Sint-Salvatorskerk, Gent.