Zuidelijke Nederlanden Vijzel

(seconde moitié XVIe siècle) — Inv. 10893

Zuidelijke Nederlanden : Vijzel

Beschrijving

  • Bronzen apothekersvijzel met twee rechthoekige verticale oren. De wand wordt geleed door horizontale lijsten. Boven een parelrand een fries van bladmotieven in de vorm van gevorkte kruisen, die onderbroken wordt door een uitgewist (of blind) wapenschild
  • Opschrift : IAN THORORINCK
  • Afmetingen: Hoogte : 20,5
  • Herkomst: Schenking dr. en mevr. Frans Heulens-Van der Meiren, Brussel, 1988