Wetenschapsbeleid

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België behoren tot de groep federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de minister bevoegd voor onderzoek en wetenschapsbeleid.

De Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid coördineert de verschillende disciplines in het wetenschapsbeleid op federaal niveau, superviseert de federale wetenschappelijke instellingen en werkt onderzoeksactiviteiten uit in alle domeinen die onder federale bevoegdheid vallen, zoals kunst en cultuur.

www.belspo.be