Musée Fin-de-Siècle Museum

musée fin-de-siècle museum – Every end is a new beginning.

Het Fin-de-Siècle Museum is gewijd is aan de jaren 1900, een periode waarin Brussel, de hoofdstad van Europa niet alleen een uniek artistiek knooppunt was maar ook het centrum van de art nouveau. Deze cultuurhistorische tempel bevat schilderijen, tekeningen, aquarellen, prenten, sculpturen, foto’s, films, schaalmodellen en kunstvoorwerpen.

Bekende beeldende kunstenaars zoals Constantin Meunier, James Ensor, Henri Evenepoel, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert of Georges Minne weerspiegelen de opwinding van deze periode, die ook tot uiting kwam in alle andere creatieve gebieden: literatuur, opera, muziek, architectuur, fotografie of poëzie (Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren, Octave Maus, Victor Horta, Henry Van de Velde, Maurice Kufferath, Guillaume Lekeu...). De Art Nouveau-architectuur wordt belicht via de reconstructie in 3D van zes Art nouveau gebouwen.

Het nieuwe museum ligt in het hart van Brussel, een van de artistieke hoofdsteden van de late negentiende eeuw dankzij de tentoonstellingen van salons zoals Les XX en La Libre Esthetique tussen 1884 en 1914.  Het museum onderscheidt zich door haar multidisciplinaire karakter, via samenwerkingen met de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Muntschouwburg, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Cinematek, de Bibliotheca Wittockiana, de Koning Boudewijnstichting en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het depot van de collectie Gillion Crowet, dat een van de hoogtepunten van het parcours vormt.

Over de rotatie van werken

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bezitten een rijke verzameling werken op papier, die voornamelijk bestaat uit tekeningen, pastellen en aquarellen uit de jaren 1868-1914. Onze structurele partnerinstellingen, het prentenkabinet en de muziekafdeling van de KBR, de verzameling 20ste -eeuwse kunst van de KMKG en de archieven van De Munt, bezitten eveneens een rijke en specifieke verzameling, die complementair is aan de onze. Al deze verzamelingen tonen het belang aan van de technieken op papier tijdens deze periode. Omwille van hun gevoeligheid voor licht kunnen deze werken niet permanent aan het publiek getoond worden. Daarom worden deze werken in welbepaalde delen van het tentoonstellingsparcours getoond, telkens over een specifieke thema, en wordt de opstelling, in overeenstemming met de strikte beschermingsrichtlijnen, elke zes maanden vervangen.

Tickets

Adres

Musée Fin-de-Siècle Museum
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

+32 (0)2 508 32 11
info@fine-arts-museum.be

Openingsuren

Dinsdag - vrijdag: 10:00 - 17:00
de kassa sluit om 16:30

Weekends: 11:00 - 18:00
de kassa sluit om 17:30

Sluitingsdagen: op maandag, 1 januari, 1 mei, 14 september, 1 november, 11 november, 25 december

Op 24 en 31 december sluiten de Musea om 14:00

Kaart

Tarieven

 

INDIVIDUELE BEZOEKERS

 Fin-de-Siècle Museum

Volwassene (19-64 jaar) 10,00 €
Senior (+65 jaar) 8,00 €
Student (-26 jaar) 3,00 €
Jongere (6-18 jaar) 0,00 €
Kind (-6 jaar) 0,00 €
Onderwijzend personeel (buiten schoolgroep uitstap) 3,00 €
Persoon met een beperking / begeleider (prijs p.p.) 3,00 €
Werkzoekende / begunstigende leefloon 3,00 €
Artikel 27 1,25 €
Vrienden van de KMSKB / ICOM / BELSPO 0,00 €
Fed+ kaart 8,00 €
Pers 0,00 €
Bij een gereduceerd tarief is een geldig bewijs vereist.

 

TICKETS