Educatie

De dienst publieksbemiddeling biedt voor jong en oud, al dan niet in groepsverband, rondleidingen, ateliers, stages en voordrachten aan. Museum op Maat organiseert aangepaste activiteiten voor zij die extra ondersteuning vragen.

programmatie groepen

 

Volwassenen & culturele groepen (PFD)

Schoolgroepen (PDF)

Logo MoM Vier programma's op maatEquinoxeLangue des signesSésame

 

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België staan erop hun ruimtes en collecties voor elke bezoeker toegankelijk te maken. Museum op Maat biedt rondleidingen, creatieve parcours, ateliers en thema-activiteiten aan op maat van specifieke doelgroepen. Zo krijgt iedereen de kans om op een persoonlijke en aangepaste manier het museum te bezoeken, los van handicap, cultuur, taal of welke beperking ook.

Hieronder worden thema's voorgesteld maar een bezoek à la carte is eveneens mogelijk.

Programmatie Museum op Maat (PDF)


Voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking


Voor blinden en slechtzienden


Voor doven, slechthorenden en gebarentaalgebruikers


voor sociale en socioculturele organisaties

 

Kunst, geweld en maatschappij

‘Kunst, geweld en maatschappij’ is een pilootproject, opgestart door de Maecenas Circle met de steun van 4Wings Foundation.
Het bijhorende dossier omvat een traject doorheen de verzameling langsheen zeven kunstwerken van de Middeleeuwen tot nu. Het is voornamelijk gericht op leraars en leerlingen van het secundair en hoger onderwijs en wil focussen op een aantal aspecten van geweld in de kunst om zo te reflecteren over de huidige samenleving.

Kunst, geweld en maatschappij!

 

Contact en informatie

Groepsreservaties
dIENST PUBLIEKSBEMIDDELING: Mail / +32 (0)2 508 33 33
MUSEUM OP MAAT: Mail / +32 (0)2 508 33 55
Gebarentaal: Mail / +32 (0)2 508 33 51
Di - DO: 09:30-12:00 / 14:00-16:00 - WOE: 09:30-12:00
Agenda KMSKB
 SITE extra-edu
      Toegankelijkheid