Educatie

De dienst publieksbemiddeling biedt voor jong en oud, al dan niet in groepsverband, rondleidingen, ateliers, stages en voordrachten aan. Museum op Maat organiseert aangepaste activiteiten voor zij die extra ondersteuning vragen.

 

Fine-Arts@School? Fine-Arts@Home? Het Museum verplaatst zich tot bij u!

De dienst publieksbemiddeling past zijn aanbod aan ongeacht of het museum open of gesloten is. We bieden u verschillende formules online aan waarmee u onze verzameling en tentoonstellingen kan blijven ontdekken.

Dit zijn de mogelijkheden:
- Een virtueel bezoek @school of @home. Via een digitaal platform presenteert een gids u de verzameling, een kunstwerk, een thema, een tentoonstelling… met de mogelijkheid tot interactie, dat alles vanuit je thuisomgeving, klas of vereniging.   

- Digitaal bronnenmateriaal in de vorm van pedagogische dossiers, creatieve workshops of videocapsules. 

- De Internetsite van de Musea en zijn pagina FINE ARTS@HOME vormen een schatkamer aan materiaal dat onophoudelijk wordt vernieuwd. Ontdek onze virtuele tentoonstellingen, verzameling, creatieve activiteiten… 

 

"Kunst & Mensenrechten"-parcours

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, hebben de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) en de Belgische afdelingen van Amnesty International samen een mensenrechtenparcours uitgestippeld doorheen het hart van de collecties van de musea.

Meer info

 

Contact en informatie

 
dIENST PUBLIEKSBEMIDDELING: Mail / +32 (0)2 508 33 33
MUSEUM OP MAAT: Mail / +32 (0)2 508 33 55

Dinsdag - vrijdag: van 09:00 tot 12:00 

Agenda KMSKB
 
      Toegankelijkheid