Museum in dialoog

Kan het museum een plek voor ontmoeting en dialoog zijn voor een zeer divers publiek? Museum in Dialoog is een gezamenlijk initiatief van de Evens Foundation en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in samenwerking met FMDO vzw. Vertrekkende van de vraag ‘Het museum als plek voor ontmoeting en dialoog?’, werd een groep bezoekers van verschillende geografische, culturele en maatschappelijke komaf uitgenodigd om in gesprek te gaan.

 

Het project beantwoordt aan de doelstelling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België om in de vele huidige debatten aandacht te blijven hebben voor het begrip diversiteit, alsook om te onderzoeken of en hoe kunstwerken en musea ontmoeting en dialoog kunnen stimuleren.

De teksten die hier zijn verzameld, beschrijven het verloop van het project Museum in Dialoog die tussen 2018 en 2021 doorliep. De nadruk ligt op participatie en co-creatie, dus op de inspraak van het publiek. We willen met deze publicatie het debat aangaan over welke rol het museum speelt in een multiculturele samenleving.

Ontdek het project: Museum in dialoog

Een reeks podcasts, gemaakt in samenwerking met vzw De Veerman, bieden een andere kijk op enkele werken van de afdeling oude kunst en zijn hier te beluisteren!

“Museum in dialoog” is een gezamenlijk initiatief van de dienst publieksbemiddeling van de Konkinklijke Musea voor Schone Kunsten van België (programma Museum op Maat) en de Evens Foundation in samenwerking met FMDO vzw en De Veerman vzw.

FMDOEvens Foundationde Veerman