Groepen Museum Op Maat

Bijna twintig jaar al organiseren we rondleidingen op maat voor kwetsbare personen die graag de meesterwerken van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België willen (her)ontdekken. Een enthousiast team van ervaren gidsen zorgt ervoor dat het bezoek in optimale omstandigheden kan verlopen. Elk bezoek wordt een boeiend ontmoetingsmoment.

Het Magrittemuseum wordt opgefrist. Van 14 tot 30 maart 2023 zijn er geen Magritterondleidingen en ateliers mogelijk. We verwelkomen jullie graag 31 maart 2023 om Magritte te (her)ontdekken via een ruime selectie van zijn werk. 

Download ons programma: Museum Op Maat | programma

 

Kunst en zorg in dialoog

Tijdens de rondleidingen gaan we in dialoog met het kunstwerk en met elkaar. De rondleidingen zijn bedoeld voor bewoners van woon-, zorg- en revalidatiecentra, alsook voor palliatieve dagcentra en voor psychologisch kwetsbare personen.

De rondleidingen ‘kunst en zorg’ richten zich tot de patiënt en zijn omgeving: het verzorgend personeel, familie en/of vrienden. Het aantal patiënten is daarom beperkt tot vijf per groep.

 

Maatschappelijk kwetsbare personen en mensen met een mentale beperking

Tijdens de rondleiding gaan we in dialoog met het kunstwerk, met de groep en met onszelf. In functie van de groep, het museum en het gekozen thema werkt de gids met aangepast pedagogisch materiaal: een educatieve koffer, objecten, beeldmateriaal,… Elke bezoeker krijgt de ruimte om zijn ideeën, opmerkingen en gevoelens uit te spreken.

Blinde en slechtziende bezoekers

Samen met een gids betreed je de beeldende ruimte van de kunstwerken. Geluids-en muziekfragmenten, reliëftekeningen, audiodescriptie, voorwerpen helpen de bezoeker om zich de beelden en schilderijen nog meer eigen te maken en in dialoog te gaan met het kunstwerk.

           

Doven, slechthorenden en gebarentaalgebruikers

Momenteel organiseren we enkel rondleidingen in het Magritte Museum.

Sociale en socio-culturele organisaties

Het programma ‘Museum op Maat’ organiseert specifieke rondleidingen voor kinderen met een taalachterstand of leermoeilijkheden, NT2-klassen, jongeren met vluchtgedrag, onthaalcentra voor vluchtelingen, mensen in armoede, mensen van diverse etnische achtergronden voor wie het Nederlands niet de moedertaal is,...

Cursus Nederlands als tweede taal (NT2) en alfabetisering

Rondleidingen op maat en in dialoog  

De kunstwerken van het museum vormen een ideale omgeving om op een spontane en pedagogische manier een taal te oefenen. De toeschouwer reageert en drukt zich uit voor het kunstwerk. De wereld van de kunst biedt niet alleen didactische hefbomen aan bij het aanleren van een vreemde of een tweede taal; ze stimuleert ook de dialoog tussen verschillende culturen.  

 

Het pedagogisch bezoek Museum op Maat 

Actieve rondleiding voor toekomstige en huidige leerkrachten of studenten in de socio-culturele sector die het aanbod van museum op maat beter willen kennen.