Pedagogisch materiaal

Je vindt hier de pedagogische dossiers bestemd voor de leraars van het secundair en hoger onderwijs. Deze dossiers werden opgesteld door de dienst publieksbemiddeling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Je kan ze gebruiken bij de voorbereiding of verwerking van je bezoek.

KUNST, GEWELD EN MAATSCHAPPIJ

Dit dossier focust op verschillende aspecten van geweld. Kunstwerken zetten aan tot reflectie over geweld in de huidige maatschappij.

Kunst, geweld en maatschappij (PDF)

René Magritte

Deze pedogogische dossiers vormen de perfecte voorbereiding op een bezoek aan het Musée Magritte Museum. Ze inspireren zowel onderwijzers en leerlingen als gepassioneerde bezoekers om het werk van René Magritte vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Pedagogisch materiaal Magritte Museum

 

Fine Arts & Human Rights

Een unieke dialoog tussen Kunst en Mensenrechten! Het parcours is gebaseerd op dialogen tussen kunstkenners en mensenrechtenexperten en wordt begeleid door 12 video’s.

Ontdek de video's
Meer info over het project

VROUWEN

Deze tweetalige brochures (NL/FR | DE/ENG) nemen u mee door de collectie Oude kunst op zoek naar de voorstelling van de vrouw in kunst gemaakt tussen 1473 en 1835.

Femmes/Vrouwen (PDF) | Women/Frauen (PDF)

 

Giuseppe Maria Crespi, genaamd Lo Spagnolo, Hecuba maakt Polymnestor blind

daad of misdaad

Overtredingen, wanbedrijven en misdaden zijn van alle tijden en alle culturen. Het gewicht dat samenlevingen toekennen aan deze misdrijven verschilt, zo ook de strafmaat. Mythologische, Bijbelse en andere verhalen rond afwijkend gedrag en bestraffing vormen onuitputtelijke bronnen voor schilders en beeldhouwers. Kunstenaars maken van die verhalen een esthetische ervaring. Tegelijk doen ze de toeschouwer nadenken over de wenselijkheid van gedrag, gedragsregels en straf. In het pakket bieden we foto’s van kunstwerken aan, video- en tekstmateriaal, vragen, opdrachten, tips om verder te werken in de klas, literaire en kunstkritische teksten, citaten, verwijzingen. Het materiaal kan afzonderlijk gebruikt worden of naar eigen goeddunken gecombineerd worden.

Ontdek het dossier hier.

Theodoor Rombouts Prometheus

oppervlak(kig)

Een schilderij is een oppervlak waarop iets verschijnt. Een kunstenaar tast de mogelijkheden van het materiaal af.                                                                         

Wat en hoe het verschijnt, heeft een impact op wie er naar kijkt. Die ervaring wordt beïnvloed door de tijd die je neemt om te kijken.

Laten we dus enkele oppervlakken bekijken. In dit dossier doen we dat via het oog van het fototoestel en de camera die hun tijd nemen om over het oppervlak te reizen. Je kan ook de woorden gebruiken om dat oppervlak beter te vatten.

In de eenvoudige verbinding van materie en drager, van zuivere OPpervlakkigheid, ontstaat de mogelijkheid tot INterpretatie. ‘Op’ leidt tot ‘in’. Interpretatie geeft ons de ruimte aanwezig te zijn in de ogenschijnlijke complexiteit van het kunstwerk. Niets is wat het lijkt en toch is er niet meer dan dat. De heerlijke paradox van de schilderkunst.

Ontdek het dossier hier.

Charles Hermans Bij dageraad

het leven zoals het is

Via de schilder- en beeldhouwkunst van de tweede helft van de 19de eeuw vangen we een glimp op van het leven in die periode. Gedistingeerde heren verschijnen ten tonele, dames van stand showen hun jurken en sommigen ook hun verveling. De wereld van de mijnwerkers en de industriearbeiders wordt in een beperkt kleurenpalet opgeroepen: zowel de kracht als de ellende, zowel de gelatenheid als de opstandigheid van de arbeiders vormen het onderwerp van kunstwerken. Een sterk gesegregeerde samenleving wordt zichtbaar.

Ontdek het dossier hier.

baron Gustaf Wappers, Tafereel van de Septemberdagen 1830 op de Grote Markt te Brussel (1835)

kiezen voor vrijheid

Kunstenaars zijn vrijbuiters die enkel doen waar ze zin in hebben, los van maatschappelijke conventies of maatschappelijk nut: zo luidt de mening van heel wat leken in de kunst. De realiteit is veel genuanceerder. Kunstenaars zijn kinderen van hun tijd, aanvaarden de maatschappij waarin ze leven of zetten er zich tegen af, ze maken gebruik van nieuwe inzichten en materialen of grijpen terug naar vervlogen tijden. Hun vernieuwende inzichten botsen soms met het gangbare denken.

Ontdek het dossier hier.