Secundair & hoger onderwijs Rondleidingen, parcours, tentoonstellingen

Een museum bezoeken is een voorrecht. Onderdeel zijn van een cultureel heden en verleden zorgt voor een ruimer denkkader en werkt inspirerend op korte en lange termijn. In dit leerproces speelt een interactieve rondleiding nog steeds een hoofdrol. Niets kan op tegen het oog in oog staan met het concrete schilderij of beeldhouwwerk onder begeleiding van een ervaren gids.
 

Fine-Arts@school: het Museum verschijnt in de klas! Via een digitaal platform presenteert een gids u de verzameling, een kunstwerk, een thema, een tentoonstelling met de mogelijkheid tot interactie, dat alles vanuit je thuisomgeving of klas.

THEMA'S

Online rondleidingen: FINE-ARTS@SCHOOL

MAGRITTE@SCHOOL   |   Old Masters@SCHOOL   |    Fin-de-SiÈcle@SCHOOL   |   Expo@SCHOOL   |    STEL JE EIGEN THEMA VOOR
 

KIJKEN NAAR KUNST - DE collecties

OLD MASTERS MUSEUM   |   FIN-DE-SIÈCLE MUSEUM   |   MAGRITTE MUSEUM   |  Wiertz Museum   |   Meunier Museum

KIJKEN MET EEN THEMA

BRUEGEL IN CONTEXT   |   MYTHOLOGISCHE VERHALEN   |   TEKST EN BEELD   |   PORTRETTEN DOOR DE EEUWEN HEEN   |   KUNST EN MENSENRECHTEN   |   VISITE EN IMMERSION (FR)   |   VOOR TOEKOMSTIGE LEERKRACHTEN   |    STEL JE EIGEN THEMA VOOR   |   MUSEUM OP MAAT     |   picasso

 

 

FINE-ARTS@school

Tijdens een presentatie met beeldmateriaal laat een gids u kennis maken met het ongewone universum van een kunstenaar, een stijlperiode of een tentoonstelling. Twee sessies van 40 minuten (met een pauze van tien minuten) met ruimte voor interactie en discussie. 

Meerdere thema’s zijn mogelijk:

  • Magritte
  • Old Masters
  • Fin-de-Siècle
  • Tijdelijke tentoonstelling 
  • Stel je eigen thema voor: indien u zelf een thema wenst voor te stellen, kan u ons contacteren via: learn@fine-arts-museum.be. Nadat het thema is vastgelegd zal de gids u persoonlijk contacteren om de sessie voor te bereiden.

90' | €110/groep van max. 30 leerlingen
toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

Reserveer

OLD MASTERS MUSEUM

We proeven van beeldende kunst: een middeleeuws drieluik, een renaissance portret, een barok stilleven, een classicistisch historiestuk. Wij trakteren je op een gevarieerde rondleiding met volgende ingrediënten: leren kijken (kleine opdrachten); historische kennis (verhalen); actualiteit (universele thema’s); filosofische bespiegelingen (denken over de mens); en eigen mening leren formuleren (mooi of niet mooi). 

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
€110 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

RESERVEER

FIN-DE-SIÈCLE MUSEUM

We maken kennis met een eeuw vol vernieuwing: kunst met verhalen ‘uit het leven gegrepen’, een impressionistisch landschap, een symbolistisch portret. Wij trakteren je op een gevarieerde rondleiding met volgende ingrediënten: leren kijken (kleine opdrachten); historische kennis (verhalen); actualiteit (universele thema’s); filosofische bespiegelingen (denken over de mens); eigen mening leren formuleren (mooi of niet mooi). 

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
€110 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

reserveer

MAGRITTE MUSEUM 

De mens is een gewoontedier. De meeste dingen doen we op automatische piloot. Vaak merken we situaties niet op omdat we denken dat er toch niets nieuws te beleven valt. Daar wil Magritte iets aan veranderen. Zo wil hij ons doen nadenken over dat wat we niet langer bewust ervaren: het alledaagse, het gewone, de routine. Daarom schildert Magritte de vertrouwde dingen in een ongezien en verrassend nieuw verband. We denken met hem mee. 

Maak alvast kennis met René Magritte via het pedagogisch dossier op volgende link: https://www.musee-magritte-museum.be/nl/bronnen

OPGELET! Enkele werken van Magritte zijn soms op reis naar internationale tentoonstellingen. 

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
€110 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

reserveer

WIERTZ MUSEUM

Antoine Wiertz (1806-1865) ontwierp een eigen atelier aangepast aan zijn behoeften. Hij liet het op kosten van de Belgische Staat bouwen en schonk in ruil zijn belangrijke werken aan de gemeenschap. Het atelier, de schilderijen en enkele beeldhouwwerken gunnen de bezoeker een blik op de ideeënwereld van de eigenzinnige romantische schilder die alle genres beoefende maar vooral wou schitteren met monumentale historietaferelen die Rubens moesten evenaren. De sfeer van de 19e eeuw vinden we terug in de ophanging van de werken.

60' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
65€ (gratis toegang) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

reserveer

MEUNIER MUSEUM

De schilder en beeldhouwer Constantin Meunier (1831-1905) was gevoelig voor de maatschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd. Hij stelt zich tot doel de werk- en levensomstandigheden van gewone mensen waardig weer te geven. Op het einde van zijn leven was hij vermogend genoeg om een huis met atelier te bouwen, het huidige Meuniermuseum. Maak kennis met een stuk 19e-eeuwse sociale geschiedenis: de fabrieksomgeving, de haven en de mijn, maar ook met een aantal universele thema’s: mens en arbeid. Voor Meunier vormden ze de aanleiding voor de zoektocht naar een nieuwe vormgeving.

60' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
65€ (gratis toegang) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

reserveer

BRUEGEL IN CONTEXT 

Pieter Bruegel de oude wordt door velen bewonderd. De Koninklijke Musea bezitten de tweede grootste verzameling werken van zijn hand. Maar het Old Masters Museum biedt bovendien de gelegenheid kennis te maken met enkele Vlaamse Primitieven en Hieronymus Bosch als voorlopers en volgen het spoor van Bruegel in werken van zonen Pieter Brueghel de jonge en Jan Brueghel de oude. 

90' | max. 12-15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
€110 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

RESERVEER

MYTHOLOGISCHE VERHALEN

Veel schilderijen vertellen verhalen uit de bijbel, de mythologie of de geschiedenis. Om dergelijke schilderijen te kunnen begrijpen en waarderen moeten we die verhalen kennen, weten wie de personages op het schilderij zijn en wat er wordt afgebeeld. We vergelijken werken met hetzelfde onderwerp en denken na over de diepere betekenis van een bepaald verhaal. Een narratieve tocht doorheen vijf eeuwen. 

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
€110 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

RESERVEER

TEKST EN BEELD 

Woorden en beelden kunnen elkaar onderling versterken. Tijdens deze rondleiding in het Fin-de-sièclemuseum confronteren we werken van o.a. Constantin Meunier, Eugène Laermans, James Ensor, Georges Seurat en Fernand Khnopff met citaten van kunstenaars en extracten uit de literatuur van die tijd. 

90' | max. 12-15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
€110 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

reserveer

PORTRETTEN DOOR DE EEUWEN HEEN

Mensen laten zich vereeuwigen in kunstwerken. We analyseren verschillende soorten portretten van de 15e tot het begin van de 21e eeuw. Vóór de uitvinding van de fotografie moest je naar een schilder of beeldhouwer voor je portret. Niet de lens maar het oog en de hand van de kunstenaar bepaalden je beeld. We gaan op zoek naar de mogelijkheden van het genre. 

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
€110 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

RESERVEER

KUNST EN MENSENRECHTEN

Deze rondleiding benadert de collectie via tien belangrijke thema's met betrekking tot de problematiek van de mensenrechten: Gelijkheid van mensen, Vrijheid en veiligheid, Gerechtigheid, Asiel en migratie, Vrijheid van meningen en meningsuiting , Sociale en economische rechten, Onderwijs, Rechten van de vrouw, Rechten van het kind, Aschaffing van de doodstraf. Elk thema verwijst naar een of meer artikelen van de ‘Universele verklaring van de Rechten van de Mens’ uit 1948.

MEER INFO | VIDEO'S

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
€110 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

RESERVEER

VISITE EN IMMERSION (FR) : COMMENT LIRE UNE OEUVRE ? 

Dès qu’elle est exposée, une œuvre se soumet à la vue de celle ou celui qui l’observe. Toutefois, avons-nous appris à regarder, à laisser émerger de soi ce qui doit être ressenti, à le communiquer et même, à l’argumenter ? Des primitifs flamands à Sol LeWitt, décortiquons les œuvres, leurs lignes, formes, couleurs, lumières, techniques, sujets, compositions… Cette visite transversale est destinée spécifiquement aux étudiants pour qui le français n’est pas la langue maternelle. Elle développe le vocabulaire et facilite la compréhension par le biais de l’image.

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
€110 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

RESERVEER

VOOR TOEKOMSTIGE LEERKRACHTEN

Als toekomstige of huidige leerkracht wil je graag dit museum beter kennen. Wij bieden jullie een rondleiding doorheen de verzameling aan, een smaakmaker, en geven toelichting bij ons educatief aanbod voor de doelgroep die jou interesseert. Op actieve wijze word je betrokken bij de verschillende werkmethoden.

120' | max. 12/groep – vrije toegang voor 1 begeleider
€125 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + €10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + €12,50

RESERVEER

STEL JE EIGEN THEMA VOOR

Misschien werk je aan een kunstproject en wil je dit bekronen met een museumbezoek. Schrijf een mail naar reservatie@fine-arts-museum.be voor een activiteit rond jouw thema. Geef ons minstens een maand de tijd om je thema uit te werken.

MUSEUM OP MAAT

Wij organiseren rondleidingen op maat van specifieke doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Bekijk de aparte brochure of neem contact met ons op via museumopmaat@fine-arts-museum.be

picasso & de abstractie

De tentoonstelling verbindt het oeuvre van Picasso met de geschiedenis van de abstracte kunst. Zo volgen we de eerste kubistische experimenten van 1907, uitgevoerd in de marge van LesDemoiselles d’Avignon, tot zijn latere werk dat soms grenst aan de action painting. Tijdens dit bezoek onderzoeken we de rol van Picasso in de ontwikkeling van de moderne kunst. Complexe begrippen zoals abstractie en non-figuratie komen aan bod. Een aantal technieken kunnen de leerlingen zelf uitproberen in de creatieve ateliers.

De tentoonstelling is uitzonderlijk open op maandag. Rondleidingen op die dag zijn een aanrader.

75' | max.15 /groep – vrije toegang voor 1 begeleider
€110 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + €10 – vreemde taal (niet FR/NL/DE): + €12,50

RESERVEER