Secundair & hoger onderwijs Rondleidingen, parcours, tentoonstellingen

Een museum bezoeken is een voorrecht. Onderdeel zijn van een cultureel heden en verleden zorgt voor een ruimer denkkader en werkt inspirerend op korte en lange termijn. In dit leerproces speelt een interactieve rondleiding nog steeds een hoofdrol. Niets kan op tegen het oog in oog staan met het concrete schilderij of beeldhouwwerk onder begeleiding van een ervaren gids.

 

INFORMATIE EN RESERVATIE:

reservatie@fine-arts-museum.be
T + 32(0)2 508 33 33
dinsdag - vrijdag: van 9:00 tot 12:00

 

THEMA'S

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEn - rondleiding   |   TIJDELIJKE Tentoonstellingen - de Intro expo

KIJKEN NAAR KUNST - DE collecties

kijken naar kunswerken, VROEGER EN NU   |   MAGRITTE MUSEUM   |   Wiertz Museum   |   Meunier Museum   

KIJKEN MET EEN THEMA

MYTHOLOGISCHE VERHALEN   |   KUNST EN MENSENRECHTEN   |   VISITE EN IMMERSION (FR)   |   VOOR TOEKOMSTIGE LEERKRACHTEN   |   STEL JE EIGEN THEMA VOOR   |   MUSEUM OP MAAT 

FINE-ARTS@SCHOOL

 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

IMAGINE ! 100 Years of International Surrealism.

21 februari 2024 > 21 juli 2024

Het surrealisme is één van de bekendste stromingen van de 20e eeuw. Men gebruikt de term ‘surrealisme’ voor alles wat vreemd of absurd lijkt. Maar historisch ontstaat de stroming niet toevallig na de Eerste Wereldoorlog. Kunstenaars eisen de grootst mogelijke vrijheid op met name het scheppen vanuit het onbewuste, wars van alle rede. Ze tonen ons een nieuwe wijze van leven en staan kritisch tegenover zogenaamde ‘vaste waarden’ binnen religie, wetenschap, moraal en gewoonten. In deze expo worden kunstenaars zoals Dali, Magritte, Ernst, Tanning, Klee of Pollock geconfronteerd met elkaar maar ook met voorlopers uit het 19e-eeuwse symbolisme zoals Khnopff, Redon of Spilliaert. Aan de hand van tien thema’s (poëzie, labyrinth, nacht, woud, droom, metamorfose, eros, kosmos, …) worden de raakvlakken tussen surrealisme en symbolisme zichtbaar gemaakt. 

90' | max.15/groep  vrije toegang voor 1 begeleider:
€ 125 (toegang inbegrepen) – toeslag WE: + € 20

Download hier de transcriptie van de audiogids

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

IMAGINE ! 100 Years of International Surrealism.

21 februari 2024 > 21 juli 2024

DRIE, TWEE, ÉÉN: START! DE INTRO-EXPO! 

In 40 minuten serveren wij u een voordracht met de essentiële feiten, een reeks boeiende verwijzingen en aanschouwelijke analyses die het u mogelijk maakt ten volle te genieten van de tentoonstelling Imagine! 100 Years of International Surrealism!

Meer info over de expo hier

40' | max 25 /groep voor een intro-expo – vrije toegang voor 1 begeleider:
€ 180 (toegang inbegrepen) + € 8/extra deelnemer – toeslag WE: + € 20 

Download hier de transcriptie van de audiogids

KIJKEN NAAR KUNSTWERKEN, VROEGER EN NU

Je bezoekt voor het eerst een kunstmuseum. Je ziet zoveel verschillende dingen. Wij trakteren je op een gevarieerde rondleiding met volgende ingrediënten: leren kijken (kleine opdrachten); historische kennis (verhalen); actualiteit (universele thema’s); filosofische bespiegelingen (denken over de mens); een eigen mening leren formuleren (mooi of niet mooi).

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider:
€ 110 (toegang inbegrepen) – toeslag WE: + € 10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + € 12,50  

MAGRITTE MUSEUM 

De mens is een gewoontedier. De meeste dingen doen we op automatische piloot. Vaak merken we situaties niet op omdat we denken dat er toch niets nieuws te beleven valt. Daar wil Magritte iets aan veranderen. Zo wil hij ons doen nadenken over dat wat we niet langer bewust ervaren: het alledaagse, het gewone, de routine. Daarom schildert Magritte de vertrouwde dingen in een ongezien en verrassend nieuw verband. We denken met hem mee. 

Maak alvast kennis met René Magritte via het pedagogisch dossier op de volgende link: https://www.musee-magritte-museum.be/nl/bronnen

Brussel viert de 100ste verjaardag van het surrealisme, en hierdoor zullen enkele werken van René Magritte intra en extra muros reizen om in andere tentoonstellingen en musea te pronken. Het Magritte Museum maakt van deze gelegenheid gebruik om een dialoog te creëren tussen het fascinerende universum van René Magritte (1898-1967) en de poëtische creaties van Jean-Michel Folon (1934-2005).

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider:
€ 110 (toegang inbegrepen) – toeslag WE: + € 10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + € 12,50 

WIERTZ MUSEUM

Antoine Wiertz (1806-1865) ontwierp een eigen atelier aangepast aan zijn behoeften. Hij liet het op kosten van de Belgische Staat bouwen en schonk in ruil zijn belangrijke werken aan de gemeenschap. Het atelier, de schilderijen en enkele beeldhouwwerken gunnen de bezoeker een blik op de ideeënwereld van de eigenzinnige romantische schilder die alle genres beoefende maar vooral wou schitteren met monumentale historietaferelen die Rubens moesten evenaren. De sfeer van de 19e eeuw vinden we terug in de ophanging van de werken.

60' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider:
€ 65 (gratis toegang) – toeslag WE: + € 10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + € 12,50 

MEUNIER MUSEUM

De schilder en beeldhouwer Constantin Meunier (1831-1905) was gevoelig voor de maatschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd. Hij stelt zich tot doel de werk- en levensomstandigheden van gewone mensen waardig weer te geven. Op het einde van zijn leven was hij vermogend genoeg om een huis met atelier te bouwen, het huidige Meuniermuseum. Maak kennis met een stuk 19e-eeuwse sociale geschiedenis: de fabrieksomgeving, de haven en de mijn, maar ook met een aantal universele thema’s: mens en arbeid. Voor Meunier vormden ze de aanleiding voor de zoektocht naar een nieuwe vormgeving.

60' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider:
€ 65 (gratis toegang) – toeslag WE: + € 10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + € 12,50 

MYTHOLOGISCHE VERHALEN

Veel schilderijen vertellen verhalen uit de bijbel, de mythologie of de geschiedenis. Om dergelijke schilderijen te kunnen begrijpen en waarderen moeten we die verhalen kennen, weten wie de personages op het schilderij zijn en wat er wordt afgebeeld. We vergelijken werken met hetzelfde onderwerp en denken na over de diepere betekenis van een bepaald verhaal. 

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider:
€ 110 (toegang inbegrepen) – toeslag WE: + € 10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + € 12,50 

KUNST EN MENSENRECHTEN

Deze rondleiding benadert de collectie via een aantal thema's in verband met de mensenrechten zoals gelijkheid, vrijheid, veiligheid, gerechtigheid, asiel en migratie, vrije meningsuiting, sociale en economische rechten, onderwijs, vrouwenrechten, kinderrechten, de doodstraf. Deze thema's verwijzen naar de ‘Universele verklaring van de Rechten van de Mens’ uit 1948.

MEER INFO | VIDEO'S

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider:
€110 (toegang inbegrepen) – toeslag we: + € 10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + € 12,50 

VISITE EN IMMERSION : COMMENT LIRE UNE OEUVRE ? (FR)

Dès qu’elle est exposée, une œuvre se soumet à la vue de celle ou celui qui l’observe. Toutefois, avons-nous appris à regarder, à laisser émerger de soi ce qui doit être ressenti, à le communiquer et même, à l’argumenter ? Décortiquons les œuvres, leurs lignes, formes, couleurs, lumières, techniques, sujets, compositions… Cette visite transversale est destinée spécifiquement aux étudiants pour qui le français n’est pas la langue maternelle. Elle développe le vocabulaire et facilite la compréhension par le biais de l’image.

90' | max. 15/groep – vrije toegang voor 1 begeleider:
€ 110 (toegang inbegrepen) – toeslag WE: + € 10  

VOOR TOEKOMSTIGE LEERKRACHTEN

Wens je, als toekomstige of huidige leerkracht, dit museum beter te leren kennen? Wij bieden jullie een rondleiding doorheen de verzameling aan, een smaakmaker, en geven toelichting bij ons educatieve aanbod voor de doelgroep die jou interesseert. Op actieve wijze word je betrokken bij de verschillende werkmethoden.

120' | max. 12/groep – vrije toegang voor 1 begeleider:
€ 125 (toegang inbegrepen) – toeslag WE: + € 10 – vreemde talen (niet FR/NL/DE): + € 12,50 

STEL JE EIGEN THEMA VOOR

Misschien werk je aan een kunstproject en wil je dit bekronen met een museumbezoek.

Schrijf een mail naar learn@fine-arts-museum.be voor een activiteit rond jouw thema. Geef ons minstens een maand de tijd om je thema uit te werken.

MUSEUM OP MAAT

Rondleidingen op maat van specifieke doelpublieken: blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, maatschappelijk kwetsbare personen en mensen met een beperking, sociale en socio-culturele organisaties (buurthuizen, onthaalcentra voor vluchtelingen, NT2-klassen, OCMW ...).

Bekijk de aparte brochure of neem contact met ons op via museumopmaat@fine-arts-museum.be

FINE-ARTS@SCHOOL

Wens je in de klas te werken rondom het thema kunst, dan kan je een beroep doen op onze pedagogische dossiers met een schat aan opdrachten en leertips over verschillende onderwerpen. 

https://fine-arts-museum.be/nl/educatie/pedagogisch-materiaal

Op ons YouTube-kanaal vind je heel wat video-materiaal over onze verzameling.

https://www.youtube.com/user/FineArtsMuseumsBe  

INFORMATIE EN RESERVATIE:

reservatie@fine-arts-museum.be
T + 32(0)2 508 33 33
dinsdag - vrijdag: van 9:00 tot 12:00