Een bruikleenaanvraag indienen

In het kader van de grootschalige renovatie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, betreurt de uitleendienst dat zij geen nieuwe aanvragen voor tentoonstellingen meer kan aanvaarden tot juni 2024. De verhuizing van onze collecties vergt de volle aandacht van onze teams.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zijn zich bewust van de impact van dit moratorium op uw tentoonstellingsprojecten en verontschuldigen zich bij voorbaat voor het eventuele ongemak dat dit voor u kan betekenen. Desalniettemin zijn wij verheugd, omdat dit project de herbestemming van de collectie betreft, met het oog op de valorisatie van het nationale erfgoed met inachtneming van de nieuwe conserveringsnormen en de instandhouding van het milieu.

Indien uw project evenwel betrekking heeft op een tentoonstelling die zal plaatsvinden in het najaar van 2024 of later, kunt u uw aanvraag steeds schriftelijk indienen bij de Algemeen directeur van de KMSKB (minstens één jaar voor de opening van de tentoonstelling) op het volgende adres:

  Dhr. Michel Draguet – Algemeen directeur
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België – KMSKB
  Museumstraat, 9
  1000 Brussel 

Bij de aanvraag wordt een gedetailleerde lijst van de in bruikleen gevraagde werken gevoegd, alsook een synopsis van de tentoonstelling en de voorstellingsomstandigheden. Onmiddellijk na ontvangst van de aanvraag, stuurt de met de behandeling van de dossiers belaste Collection Registrar een ontvangstbevestiging naar de aanvrager. Alle aanvragen worden bekeken door onze Bruikleencommissie die 5 keer per jaar samenkomt en de wetenschappelijke kwaliteit van de projecten beoordeelt.

Conform de ICOM-regels, vallen alle verzekerings-, douane-, verpakkings- en transportkosten alsook de kosten betreffende de voorbereiding en het begeleiden van de werken ten laste van de bruikleennemer.

 

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij:
Mevr. Valérie Haerden – Collection Registrar
tel. +32 (0)2 508 32 42
loans@fine-arts-museum.be