Een bruikleenaanvraag indienen

De ontsluitingspolitiek voor de collectie kunstwerken van de KMSKB omvat onder andere de terbeschikkingstelling van kunstwerken in de vorm van bruiklenen. Het betreft hier meestal tijdelijke tentoonstellingen die in België of in het buitenland plaats vinden.

Wanneer de conservatie- en veiligheidsvoorwaarden het toelaten, geven de KMSKB jaarlijks honderden werken in bruikleen aan andere musea of museale instellingen. Dit is een uitgelezen kans om wereldwijd bekendheid te geven aan onze collectie.

De bruikleenaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de Algemeen directeur van de KMSKB, ten laatste een jaar voor de opening van de tentoonstelling, op volgend adres:

Mevrouw Sara Lammens – Algemeen directeur a.i
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België – KMSKB
Museumstraat, 9
1000 Brussel

Bij de aanvraag wordt een gedetailleerde lijst van de in bruikleen gevraagde werken gevoegd, alsook een synopsis van de tentoonstelling en de voorstellingsomstandigheden.

Onmiddellijk na ontvangst van de aanvraag, stuurt de met de behandeling van de dossiers belaste Collection Registrar een ontvangstbevestiging naar de aanvrager. Alle aanvragen worden bekeken door onze Bruikleencommissie die 5 keer per jaar samenkomt en de wetenschappelijke kwaliteit van de projecten beoordeelt.

Conform de ICOM-regels, vallen alle verzekerings-, douane-, verpakkings- en transportkosten alsook de kosten betreffende de voorbereiding en het begeleiden van de werken ten laste van de bruikleennemer.

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij

Mevr. Valérie Haerden – Collection Registrar
tel. +32 (0)2 508 32 42
loans@fine-arts-museum.be