Fine Arts & Human Rights Een unieke dialoog tussen Kunst en Mensenrechten

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, hebben de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) en de Belgische afdelingen van Amnesty International samen een mensenrechtenparcours uitgestippeld doorheen het hart van de collecties van de musea.

een virTueel en reëel Parcours

Het parcours is gebaseerd op dialogen tussen kunstkenners en mensenrechtenexperten en wordt begeleid door 12 video’s. Elke individuele bezoeker kan de video’s activeren door de QR code verbonden met de werken in het circuit.

> Ontdek alle video's hier

Het parcours en de zalen zijn toegankelijk met een toegangsticket voor de vaste collecties van het museum.
Het plan met het parcours Fine Arts & Human Rights is ter beschikking aan de infobalie.


Rondleidingen

Doorkruis de collecties met een gids van het Museum die kunstwerken en mensenrechten aan elkaar verbindt. Kunstwerken uit meer dan zes eeuwen worden in verband gebracht met de grote actuele thema’s.

Schoolgroepen: secundair en hoger onderwijs

90’
€ 110  | toegang inbegrepen | 15 max; per gids
reservatie@fine-arts-museum.be

Culturele groepen

90’
€ 195  | toegang inbegrepen | 15 max. per gids
reservatie@fine-arts-museum.be

 

Museum op maat

Rondleidingen op maat van specifieke doelgroepen. We richten ons tot blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, maatschappelijk kwetsbare personen en mensen met een mentale of fysieke beperking, sociale en socioculturele organisaties (buurthuizen, sociale restaurants, OCMW, onthaalcentra voor vluchtelingen …).

 informatie

museumopmaat@fine-arts-museum.be
02/508.33.61