Herkomst Onderzoek naar de herkomst van kunstwerken

In oorlogsomstandigheden gebeuren vreemde dingen die het dagelijkse leven beïnvloeden. Zo werden tijdens de Tweede Wereldoorlog vele kunstwerken en cultuurgoederen uit openbaar en privé-bezit gestolen, geroofd of achtergelaten. Een groot aantal hiervan werd na de oorlog weer opgespoord en teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaars. Maar niet van alle teruggevonden cultuurgoederen was het duidelijk welke de herkomst  was, of ze geroofd waren en wie de vooroorlogse eigenaars waren. Sommige  belandden in openbare of privé-verzamelingen. Tijdens de Conferentie van Washington in 1998 onderschreef België in dit verband de principes over de  nazi’s geroofde kunst. Ook in onze verzameling werd in samenwerking met de Studiecommissie en de Commissie voor schadeloosstelling de geschiedenis onderzocht van cultuurgoederen met een voorlopig onidentificeerbare herkomst. Het betrof kunstwerken die mogelijk het voorwerp uitmaakten van de  nationaal-socialistische plundering en de naoorlogse restitutie in België. Het onderzoek nam vele jaren in beslag. Na deze enquête, waarbij geen enkele te achterhalen bron werd veronachtzaamd, bleek dat van één werk, Bloemen van Lovis Corinth (1913, olieverf op doek, 81 x 66, inv. 6605), de eigendomsgeschiedenis van vóór 1944 niet kon worden achterhaald.

Iedere nieuwe informatie, die ons kan helpen om de geschiedenis van het schilderij te  reconstrueren, is welkom. nieuwe gegevens kunt u opsturen via de post of e-mail.

 

Voor de volledigheid dient te  worden vermeld dat oorlogsomstandigheden niet de enige oorzaak van lacunes in de  geschiedenis van kunstwerken zijn. Vooral het ontbreken van documenten en  archiefstukken, maar ook andere factoren, zoals ongedocumenteerde aan- en  verkopen, schenkingen, ruilen of zelfs diefstallen kunnen het opsporen van de  geschiedenis van een kunstwerk bemoeilijken. Onduidelijkheden in de herkomst van  een kunstwerk wijzen dus zeker niet altijd op kwaad opzet.