Museum in dialoog Podcasts

Een reeks podcasts, gemaakt in samenwerking met vzw De Veerman, bieden een nieuwe kijk op een selectie schilderijen uit het Old Masters Museum.

Kan het museum een plek voor ontmoeting en dialoog zijn voor een zeer divers publiek? Museum in Dialoog is een gezamenlijk initiatief van de Evens Foundation en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in samenwerking met FMDO vzw. Vertrekkende van de vraag ‘Het museum als plek voor ontmoeting en dialoog?’, werd een groep bezoekers van verschillende geografische, culturele en maatschappelijke komaf uitgenodigd om in gesprek te gaan.
Het project beantwoordt aan de doelstelling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België om in de vele huidige debatten aandacht te blijven hebben voor het begrip diversiteit, alsook om te onderzoeken of en hoe kunstwerken en musea ontmoeting en dialoog kunnen stimuleren. Als resultaat vier boeiende podcasts!

 

Virgo inter virgines (De Maagd onder de maagden) Voor 1489

 

Peter Paul Rubens, Christus en de overspelige vrouw

 

Joachim Patenier (navolger van, De rust op de vlucht naar Egypte

 

 Pieter I Bruegel ? (naar) De geeuwer