Bronnen

through art we care

Op 28 februari 2019 organiseerden IN/FINITY (TOPAZ), VUB en KMSKB (Museum op Maat/Museum sur Mesure) een internationale conferentie over innovatieve en inclusieve praktijken in de kunst- en gezondheidzorg. Na een overzicht van de huidige stand van zaken, werden de meest prangende vragen besproken met professionals aan de hand van een reeks dialoogtafels. Deze publicatie bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van deze discussies.

Samenvatting presentaties (EN)Samenvatting dialoogtafel (EN)  Vade mecum

Dit document is bedoeld als handleiding voor educatieve medewerkers in musea en in andere culturele instellingen die hun collectie van schilderijen, tekeningen of etsen toegankelijk willen maken voor personen met een visuele beperking.

Vade Mecum (NL)