Museum op Maat: groepen

Bijna twintig jaar al organiseren we rondleidingen op maat voor kwetsbare personen die graag de meesterwerken van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België willen (her)ontdekken. Een enthousiast team van ervaren gidsen zorgt ervoor dat het bezoek in optimale omstandigheden kan verlopen. Elk bezoek wordt een boeiend ontmoetingsmoment.

Download ons programma: Museum Op Maat | programma

 

KUNST EN ZORG IN DIALOOG

Tijdens de rondleidingen gaan we in dialoog met het kunstwerk en met elkaar. De rondleidingen zijn bedoeld voor bewoners van woon-, zorg- en revalidatiecentra, alsook voor palliatieve dagcentra en voor psychologisch kwetsbare personen.

De cyclus “Kunst en Zorg” omvat een extra-muros bezoek en ten minste één begeleid bezoek aan het museum. Extra-muros bezoek: een gids komt naar uw locatie om voor het eerst kennis te maken met de deelnemers. Binnen ongeveer een week wordt de groep ontvangen in het museum voor een bezoek op maat, volgens de besproken voorkeuren. Er kunnen meerdere bezoeken worden georganiseerd indien de groep dit wenst.

MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE PERSONEN EN MENSEN MET EEN MENTALE BEPERKING

Tijdens de rondleiding gaan we in dialoog met het kunstwerk, met de groep en met onszelf. In functie van de groep, het museum en het gekozen thema werkt de gids met aangepast pedagogisch materiaal: een educatieve koffer, objecten, beeldmateriaal,… Elke bezoeker krijgt de ruimte om zijn ideeën, opmerkingen en gevoelens uit te spreken.

BLINDE EN SLECHTZIENDE BEZOEKERS

Samen met een gids betreed je de beeldende ruimte van de kunstwerken. Geluids-en muziekfragmenten, reliëftekeningen, audiodescriptie, voorwerpen helpen de bezoeker om zich de beelden en schilderijen nog meer eigen te maken en in dialoog te gaan met het kunstwerk.

DOVEN, SLECHTHORENDEN EN GEBARENTAALGEBRUIKERS

Momenteel worden er geen rondleidingen georganiseerd.

SOCIALE EN SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES

Het programma ‘Museum op Maat’ organiseert specifieke rondleidingen voor kinderen met een taalachterstand of leermoeilijkheden, NT2-klassen, jongeren met vluchtgedrag, onthaalcentra voor vluchtelingen, mensen in armoede, mensen van diverse etnische achtergronden voor wie het Nederlands niet de moedertaal is,...

CURSUS NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL (NT2) EN ALFABETISERING

Rondleidingen op maat en in dialoog  

De kunstwerken van het museum vormen een ideale omgeving om op een spontane en pedagogische manier een taal te oefenen. De toeschouwer reageert en drukt zich uit voor het kunstwerk. De wereld van de kunst biedt niet alleen didactische hefbomen aan bij het aanleren van een vreemde of een tweede taal; ze stimuleert ook de dialoog tussen verschillende culturen.  

HET PEDAGOGISCH BEZOEK MUSEUM OP MAAT 

Actieve rondleiding voor toekomstige en huidige leerkrachten of studenten in de socio-culturele sector die het aanbod van museum op maat beter willen kennen.