KMSKB lanceren ‘Gender Equality Plan’

Gepubliceerd op 18.04.2023

Op 8 maart 2023 keurde de Directieraad van de KMSKB het Gender Equality Plan (GEP) goed. Dit is een actieplan om gendergelijkheid en gender mainstreaming binnen de KMSKB te bevorderen.

Via dit GEP verbinden de KMSKB er zich op formele en/of substantiële manier toe om bij te dragen tot de verwezenlijking van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en dit via inspanningen op twee vlakken: intern op het niveau van het Instituut en extern via een versterkte samenwerking en uitwisselingen met BELSPO en de andere Federale Wetenschappelijke Instellingen.

Bovendien is de implementatie van een GEP een belangrijk criterium bij het indienen van nationale en internationale onderzoeksprojecten.


De acties van dit plan zullen jaarlijks geëvalueerd en aangepast worden, zodat de gecreëerde dynamiek voortdurend kan evolueren. De KMSKB zijn trots dat we een professionele en wetenschappelijke omgeving kunnen uitbouwen die steeds inclusiever is en aansluit bij de huidige maatschappelijke uitdagingen.

 

Gender Equality Plan