Vacature: Operationeel Directeur

Gepubliceerd op 08.11.2019

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België werven aan: Operationeel Directeur (m/f/x) – Collectie en Onderzoek

Vacature: Operationeel Directeur 

 

SOLLICITEREN

De kandidaturen moeten worden ingediend bij aangetekende brief gericht aan de Heer Voorzitter van het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid, de heer P. Bruyère, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.

 

Deadline: 07 december 2019

 

MEER INFO

betreffende de inhoud van de functie: dr. Michel Draguet, Algemeen Directeur, Michel.draguet@fine-arts-museum.be

betreffende de arbeidsvoorwaarden: Mevr. An Bergs, Stafdirecteur P&O, an.bergs@belspo.be