Archief AKMSKB

Het behoort tot de taak van het Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (AKMSKB) om het historische archief van de instelling te conserveren, te ontsluiten en bekend te maken. Naast de documenten, ontvangen of opgemaakt door de Koninklijke Musea, die direct verband houden met de functies en de activiteiten van de instelling (het zgn. institutioneel archief) bewaart het AKMSKB ook enkele kleinere archiefbestanden van overheidsorganen, verenigingen of particulieren die een historische band hebben met de Koninklijke Musea (verwante archieven).

Momenteel omvat het totaalbestand meer dan 600 lopende meter documenten. De oudste dateren van het einde van de 18e eeuw, net vóór het Consulair Besluit van 14 Fructidor jaar IX, bekend als het arrêté Chaptal, waarmee de oprichting van het Museum van Brussel een feit werd.

In het AKMSKB worden niet bewaard:

  • de zgn. “wetenschappelijke dossiers” (de individuele documentaire dossiers, één per kunstwerk uit de KMSKB kunstcollecties): hoewel deze deel uitmaken van het institutioneel archief blijven ze permanent bewaard in de conservatiedepartementen;
  • publicaties, enkele zeldzame uitzonderingen niet te na gesproken. 

 

raadpleging van archieven
(afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen in de leeszaal)

Enkel op afspraak 
Dinsdag en donderdag: 10:00-12:30 and13:30-16:00

 

Onderzoeksinstrumenten & Online toegang
- Portaalsite van het Historisch Archief van de KMSKB: archiefgids en toegang tot de gedigitaliseerde archieven.
- Inventarissen (ter plaats te raadplegen)
Adres

Museumstraat 5 – 1000 Brussel

 
 
Sluiting

12.02 - 18.02.2024
01.04 - 14.04.2024
09.05.2024
28.06 - 01.09.2024

26.09.2024
28.10 - 03.11.2024
23.12.2024 - 12.01.2025

Contact

Aude Alexandre 
+32 (0)2 508 33 98