Archief voor Hedendaagse Kunst in België AHKB

Het Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB) is een archief- en documentatiecentrum over de beeldende kunsten in België vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot op heden.

Dit rijke fonds, dat nauw aansluit bij de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, omvat kunstenaarsarchieven (van o.m. Emile Claus, Henri Evenepoel, James Ensor, Constantin Meunier, René Magritte, Oscar Jespers, Marcel Broodthaers, Jacques Charlier, Marc Mendelson en Jean-Pierre Ransonnet), archieven van kunstgenootschappen (Les XX, La Libre Esthétique, La Jeune Peinture Belge, enz.), tijdschriften (Het Overzicht, Variétés, Plus/Moins Zéro, enz.), galeries (Le Centaure, Apollo, Les Contemporains, MTL, Cogeime, Ad Libitum, Lou Cosyn, enz.), verzamelaars (o.a. Arthur Boite en Max Janlet), critici (o.a. René Lyr, Léon-Louis Sosset, Luk Lambrecht), maar ook van sleutelfiguren die een belangrijke rol in het culturele landschap hebben gespeeld (bv. Paul Haesaerts, Paul-Gustave Van Hecke en Emile Langui). Artistieke stromingen zoals het realisme, het impressionisme, het expressionisme, het surrealisme, Cobra en de conceptuele kunst zijn er ruim vertegenwoordigd.

De meer dan 6000 documentaire dossiers en de elk jaar aangroeiende fondsen bevatten de meest uiteenlopende stukken: brieven, manuscripten (soms onuitgegeven), dagboeken, reisverhalen, guldenboeken, officiële documenten of boekhoudkundige stukken, foto’s en negatieven, uitnodigingen, affiches, partituren, films en geluidsarchieven. In een aparte afdeling worden meer dan een miljoen krantenknipsels bewaard. 

 

raadpleging van archieven
(afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen in de leeszaal) 

Enkel op afspraak 
Dinsdag en donderdag: 10:00-12:30 en 13:30-16:00

ONDERZOEKSINSTRUMENTEN

- kaartsystemen & inventarissen (ter plaatse te raadplegen)
- ARCHIBALD-databank

[Archives of Belgian Arts Letters & Documents] - Vanaf 2004 (geleidelijke digitalisering)
Adres

Museumstraat 5 – 1000 Brussel

 
 
Sluiting

 

12.02 - 18.02.2024
01.04 - 14.04.2024
09.05.2024
28.06 - 01.09.2024

26.09.2024
28.10 - 03.11.2024
23.12.2024 - 12.01.2025

Contact

Véronique Cardon
+32 (0)2 508 33 95