Bibliotheek

De museumbibliotheek is een wetenschappelijke, kunsthistorische bibliotheek met bewaarfunctie.

Op het gebied van schone kunsten van de late middeleeuwen tot op heden is de bibliotheek een van de meest unieke bibliotheekverzamelingen. Zij is gespecialiseerd in de Vlaamse en Hollandse kunst en de 19de- en 20ste-eeuwse Belgische kunst. Ook haar bijzondere collectie 19de-eeuwse veilingcatalogi en het groot aantal publicaties over het surrealisme genieten een wereldwijde vermaardheid. Daarnaast bezit zij een grote collectie tijdschriften (ca. 3.000 verschillende titels in totaal) en enkele abonnementen op databanken waaronder Artbibliographies Modern, Art Index, Art Sales Catalogues Online en Artprice. Sinds 1994 is de bibliotheek eveneens een van de officiële partners van de Provenance Index of the Getty Art History Information Program, een prestigieus project dat de opdracht heeft een databank samen te stellen waarin alle schilderijen zijn opgenomen die tussen 1600 en 1900 op Europese veilingen werden verkocht. Er wordt ook steeds meer een beroep gedaan op de bibliotheek om zeldzame en waardevolle publicaties in bruikleen te geven aan tijdelijke tentoonstellingen.

 

Raadpleging bibliotheek
(afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen in de leeszaal)

Enkel op afspraak 
Dinsdag en donderdag: 10:00-12:30 en 13:30-16:00

Doelpubliek

De bibliotheek heeft als voornaamste doelstelling hulp te bieden aan het wetenschappelijk personeel van het museum bij het vervullen van diens opdracht. Niettemin staat ze ook open voor:

- beroepsmensen en specialisten uit de kunsttakken
- onderzoekers en studenten uit de kunstwetenschappen
- iedereen die aantoont gespecialiseerd onderzoek te verrichten

Tarieven
[Inschrijving aan de balie, op vertoon van de identiteitskaart.]

- jaarkaart: € 20
- maandkaart: € 2,5
- studenten en beroepsbeoefenaars uit de kunstwetenschappen: € 5
- fotokopieën: € 0,25 /kopie

Een reglement ligt ter beschikking van de lezers. Niet-naleving ervan geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting.
Enkel het reproduceren voor louter onderzoeks- of studiedoeleinden van persoonlijke aard is toegestaan.

ONDERZOEKSINSTRUMENTEN

- Kaartsystemen & inventarissen (ter plaatse te raadplegen)
- Online catalogus

 Uitleendienst
- Geen enkel werk mag de bibliotheek verlaten.
- Het raadplegen van de bestanden en het gebruiken van de werken zijn slechts mogelijk op vertoon van de lezerskaart.
- Het aantal gelijktijdig aan te vragen werken is beperkt tot 5 per lezer.
- De wachttijd voor een werk duurt niet langer dan een kwartier.
- De lezer heeft de mogelijkheid gedurende hoogstens vijftien dagen de door hem aangevraagde werken te doen reserveren.
Adres leeszaal
Administratief adres

Museumstraat 5 – 1000 Brussel
Museumstraat 9 – 1000 Brussel

 
 
Sluiting

12.02 - 18.02.2024
01.04 - 14.04.2024
09.05.2024
28.06 - 01.09.2024

26.09.2024
28.10 - 03.11.2024
23.12.2024 - 12.01.2025

Contact

Ingrid Goddeeris
+32 (0)2 508 33 20