ARCHIBALD

De database ARCHIBALD bevat documenten uit de fondsen en de collecties van het Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB).

Dankzij het wetenschappelijk onderzoeksproject ‘Les XX & La Libre Esthétique (1884 - 1914). Kritische uitgave en informatisering van het Octave Maus fonds' werd een database gecreëerd waarmee al in 2009 bijna 2000 brieven gericht aan de bezielende figuur Octave Maus online werden gepubliceerd. Daarna werd voorrang gegeven aan het archief rond René Magritte, een van de protagonisten van de moderne en hedendaagse Belgische schilderkunst. Vervolgens kwamen andere grote archieven aan de beurt, evenals recentere aankopen en schenkingen.

De digitalisering van het archief is nog steeds aan de gang. Voorlopig zijn de gegevens beschrijvingen enkel in het Frans en het Nederlands en is een beperkt aantal (lage resolutie) beelden beschikbaar.

http://www.opac-archibald.be/