Fotodienst

De fotodienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België beheert duizenden beelden van hoge kwaliteit en stelt die ter beschikking van experts, wetenschappers of particulieren.

Fotografie speelt een sleutelrol in het beheer van museumcollecties. Het beeldmateriaal beantwoordt aan internationale normen – de garantie voor een superieure kwaliteit en een zo getrouw mogelijke weergave van het origineel – en kunnen daardoor voor verschillende doeleinden worden aangewend: van onderzoek tot commercieel of particulier gebruik.

 

SLUITING VOOR ONBEPAALDE TIJD

De KMSKB kondigen met spijt aan dat de dienst wegens gebrek aan middelen voor onbepaalde tijd gesloten blijft. Tijdens deze sluitingsperiode kunnen er geen beeldaanvragen meer ontvangen noch behandeld worden. Onze verontschuldigingen voor dit ongemak en alvast dank voor uw begrip.