Historische archieven

Het portaal van de Historische Archieven van de KMSKB geeft toegang tot de historische archiefcollecties (19de - begin 20ste eeuw) die in het institutioneel archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België worden bewaard.

 

De portaalsite bevat beschrijvingen van de verschillende verzamelingen die voor het publiek toegankelijk zijn (de Museumcollectie, alsook andere collecties van personen, organisaties of aanverwante evenementen), bijbehorende inventarissen (alleen in het Frans geschreven), en gedigitaliseerde afbeeldingen.

Meer dan 14.000 archiefbestanden en een dertigtal registers, die gedigitaliseerd werden in het kader van het programma DIGIT-03 (2014-2018), zijn nu online toegankelijk.

Het portaal bevindt zich in de bètafase; de inventarissen en beschrijvingen van de bedrijven zullen geleidelijk aan worden voltooid. Het programma DIGIT-04 (2019-2024) zal de komende vijf jaar de online toegankelijke gedigitaliseerde collecties verrijken.

https://historicalarchives.fine-arts-museum.be/