ABBEY RD. REVISITED Een kritische studie en remedie voor het Meunier Museum als satellietmuseum van de KMSKB

2022 > 2027

2022 > 2027

Promotors: Dr. Davy Depelchin (KMSKB), Prof. Dr. Marc Jacobs (UAntwerpen)

Onderzoekster: Prof. Dr. Ulrike Müller (KMSKB/UAntwerpen)

Het doel van dit FED-tWIN-project is een grondig onderzoek naar het ontstaan, de historische evolutie en de huidige uitdagingen van het Meunier Museum als kleinschalig huismuseum en satellietmuseum van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), en de ontwikkeling van een toekomstplan wat betreft de architectuur van het museum, de conservatie en het beheer van de collectie, de toegankelijkheid en de dienstverlening aan de bezoekers.

Kleinschalige (huis)musea die deel uitmaken van een grotere museumgroep hebben vaak geen prioriteit wat betreft strategisch management. Hoewel dergelijke musea geschikt zijn om erfgoed in een intieme en authentieke setting te beleven, en dus veel potentieel bieden voor bezoekersinteractie en toerisme, staan ze voor gigantische uitdagingen. De geografische afstand ten opzichte van de moederinstelling creëert een soort mentale kloof die mee helpt te begrijpen waarom deze “satellietmusea” meestal over te weinig middelen en personeel beschikken, problemen ondervinden met hun gebouwen en zelfs moeilijkheden hebben om de juiste materiële omstandigheden te voorzien voor de conservatie van kunstwerken.

Dit project behandelt de historische evolutie, de huidige uitdagingen en het toekomstig potentieel van kleinschalige musea zoals het Meunier Museum. Het project, dat zich op het raakvlak van verschillende wetenschappelijke disciplines bevindt (kunst- en cultuurgeschiedenis, conservatie-restauratiewetenschap [van zowel roerend als onroerend erfgoed], museologie, kritische erfgoedstudies, cultuurbeleid, toerismestudies en cultuurmanagementwetenschappen) en uitgevoerd wordt in nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep Antwerp Cultural Heritage Sciences (ARCHES) van de Universiteit Antwerpen, zal een belangrijke hoeveelheid middelen mobiliseren en nieuwe inzichten genereren die relevant en innoverend zijn in de museologie, de erfgoedwetenschappen en –praktijken et het academisch onderwijs.

ABBEY RD. REVISITED is een door BELSPO ondersteund FED-tWIN-project.