BISHOPS Belgian Infrastructure for Social Sciences and Humanities Open Science

2019 > 2022

Promotor(s) : Rolande Depoortere (NAB) ; Johan Van der Eycken (NAB)

Het BISHOPS-project zet in op het ontwikkelen van een interfederale infrastructuur voor open research data van humane en sociale wetenschappen.

 

Wegens financiële beperkingen is het belangrijk dat onderzoekers optimaal gebruik maken van de schaarse middelen door steeds zo veel mogelijk voort te bouwen op eerdere verwezenlijkingen. Op deze manier kan dubbel werk vermeden worden. In deze context is het van betekenis om in te zetten op het delen van onderzoeksdata. Deze ontwikkeling sluit aan bij een open data-politiek die steeds meer aan belang wint, maar ook risico’s inhoudt. Zo is er onder meer nood aan een kwalitatief raamwerk en een kader dat bescherming biedt aan de onderzoeker (bv. intellectuele eigendom).

Met dit doel voor ogen werd BISHOPS (Belgian Infrastructure for Social Sciences and Humanities Open Science) gestart. Dit project is een aanvulling op het SODA-project (Social Sciences Data Archive), dat tot doel heeft een data archive op te zetten conform de criteria bepaald door het Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA). Het SODA-Data Archive maakt het mogelijk onderzoeksgegevens uit de sociale wetenschappen te bewaren en opnieuw aan de onderzoeker ter beschikking te stellen.

Via BISHOPS zullen we deze infrastructuur aanpassen, zodat ze voor een breder gebruik geschikt wordt, met nadruk op de humane wetenschappen. Op deze manier wensen we te vermijden dat waardevolle en moeizaam verzamelde onderzoeksgegevens in de humane wetenschappen verloren gaan. Instellingen die onderzoek financieren zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), Fonds de la Recherche scientifique (F.R.S.-FNRS) en Belgian Science Policy Office (BELSPO) delen deze visie.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal het BISHOPS-project:

  • De behoeften en noden voor de toekomstige gebruikers analyseren.
  • De standaarden van metadata gebruikt door de verschillende wetenschappelijke disciplines analyseren.
  • Een infrastructuur ontwerpen aangepast aan de noden van de gebruikers.
  • Voorzien in een opleiding van de gebruikers en het communiceren van best practises.
  • Een business model opzetten zodat de duurzaamheid van de infrastructuur gegarandeerd blijft.

 

Financiering: BELSPO

Partners: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) / Plantentuin Meise.