De erfenis van Rogier van der Weyden De schilderkunst te Brussel 1450 - 1520

2010 > 2013

Promotor(s) : Dr Véronique Bücken

Onderzoeker(s) : Dr. Griet Steyaert

Dit project bestudeert de Brusselse schilderkunstige productie vanaf het laatste kwart van de 15e eeuw tot het begin van de 16e eeuw. Bij de dood van Van der Weyden in 1464 waren er in Brussel een twaalftal bijzonder productieve schilders of ateliers actief. Die artistieke productie kon tot dusver slechts rekenen op de belangstelling van kunsthistorici als het ging om de problematiek van de toeschrijvingen – enkele uitzonderingen onder wie Max Friedländer niet te na gesproken. Bovendien worden deze ‘kleinmeesters’, zoals ze worden genoemd, vaak als tweederangskunstenaars beschouwd. Telkens weer wordt onderstreept in welke mate ze schatplichtig waren aan de kunst van Rogier van der Weyden, maar zelden of nooit wordt er aandacht besteed aan hun artistieke inbreng en hun vernieuwingen.

De auteurs van dit project willen deze vaak negatieve zienswijze bijsturen. Hun onderzoek is met name gericht op de studie van vier ateliers – de Meester van de Verlossing van het Prado, de Meester van de Barbaralegende, de Meester van het Gezicht op Sint-Goedele en de Meester van het Leven van Jozef – en op de voornaamste werken van de andere schilders die in die periode in Brussel actief waren. Hun oeuvre wordt vanuit historisch, iconografisch, stilistisch, technisch en economisch oogpunt belicht om tot een beter inzicht te komen in het specifieke karakter van deze schilders en hun originele benaderingswijzen.