Face to Face Menselijke gezichten gezien door het prisma van de Technical art history

2019 > 2024

Promotor(s) : Prof. Dr. David Strivay (Centre Européen d’Archéométrie, ULiège) & Prof. Dr. Francisca Vandepitte (Modern Art Department, RMFAB/VUB)

Onderzoeker(s) : Dr. Catherine Defeyt (ULiège/RMFAB)

Het project Face to Face, heeft tot doel een nieuw licht te laten schijnen op de voorstelling van menselijke gezichten in de Westerse schilderkunst door het prisma van de technical art history

 

De vervaardigingsprocessen en de schildermaterialen gebruikt voor gezichten, vertonen zowel toevallige en persoonlijke keuzes door de kunstenaars als de invloed van plaats, periode of tijd, school of stijl. Los van het belang ervan voor de conservatie, is de studie van kunstenaarsmaterialen en technieken daarom een noodzakelijke opdracht.

Face to Face leidt het eerste grootschalige en transversale wetenschappelijk onderzoek naar het materieel en technisch uitvoeringsproces van honderden gezichten, door meer dan 75 grote namen uit de schilderkunst, vertegenwoordigd in de verzameling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Het hoofdobjectief van dit onderzoek bestaat in het verzamelen van informatie over materiaal en techniek, omvangrijk en betekenisvol genoeg om pragmatisme, traditie, vernieuwing en idiosyncrasie te onderscheiden. Met dit doel wordt een selectie representatieve en/of emblematische Europese en Belgische meesterwerken vervaardigd tussen de 15de en 20ste eeuw uit de verzameling van de KMSKB in situ onderzocht aan de hand van complementaire niet-invasieve onderzoekstechnieken.

De reeks van analytische en beeldvormingstechnieken die toegepast worden omvat: hyperspectrale beeldvorming (HIS), X-ray fluorenscentiespectroscopie (XRF), Fourier-Transform infraroodspectroscopie (FTIR), Ramanspectroscopie (RS); hogeresolutiefotografie, digitale microscopie, infraroodreflectorgrafie (IRR) en X-ray radiografie (XRR). De vergelijkende studie van een zo uitgebreid corpus dat verschillende tijdvakken en landen bestrijkt, aan de hand van de zelfde set aan niet-destructieve onderzoeksmethodes zal een brede waaier van materiële bewijzen verschaffen die moeten toelaten om afrondende bemerkingen te formuleren over de invloed en de impact van de omgeving van de schilder op zijn manier om gezichten te vervaardigen. De systematische en vergelijkende studie van ensembles van gezichten van de hand van dezelfde kunstenaar, uitgevoerd in dezelfde onderzoekscondities, zal daarenboven toelaten om zijn materiële voorkeuren en technische signatuur te achterhalen.

Face-to-Face is een FED-tWIN project, gesteund door Belspo.