HENSOR Heritage Enrichment using Spatial Object Relations - Automatic wikibase generation for semantic querying and linking of RMFAB collections

2021 > 2026

Promotor(s) : Prof. Dr. Ir. Steven Verstockt (IDLab/UGent), Lies Van de Cappelle (RMFAB)

Onderzoeker(s) : Prof. Dr. Ir. Dieter De Witte (RMFAB - IDLab/UGent)

Het doel van dit FED-tWIN-project is te onderzoeken of automatische beeldherkenning, met focus op ruimtelijke relaties tussen objecten, ingezet kan worden binnen de collectieregistratie, bij het doorzoekbaar maken van de collecties en bij kunsthistorisch onderzoek.

Kan computervisie een bijdrage leveren aan de traditionele, nog grotendeels analoge onderzoekspraktijk binnen de kunstwetenschappen? Laat digitale collectieregistratie- en ontsluiting van collectiegegevens automatisatie toe? Kan het publiek, via de inzet van natuurlijke taalverwerkingstechnieken, op een meer intuïtieve manier kennismaken met de collectiestukken?

Een state-of-the art onderzoek rond voornoemde thema’s, met praktische toepassing op de KMSKB-collectiedata, zal gevolgd worden door de ontwikkeling van bruikbare tools die actief kunnen worden ingezet binnen de museum- en publiekswerking.

HENSOR is een FED-tWIN-project dat door BELSPO wordt gesteund.