INSIGHT Intelligent Neural Systems as InteGrated Heritage Tools

2017 > 2021

Promotor(s) : Karine Lasaracina (RMFAB) ; Els Angenon (RMAH) ; Pierre Geurts (University of Liège) ; Christophe Verbruggen (University of Ghent) ; Sally Chambers (University of Ghent)

Onderzoeker(s) : Matthia Sabatelli (University of Liège) ; Nicolae Banari (University of Antwerp)

Het doel van dit project is om de toepassing van geautomatiseerde algoritmen uit het veld van de Artifical intelligence (AI) aan te moedigen binnen de culturele erfgoedsector en deze zo te helpen bij de inspanningen om digitale collecties voortdurend uit te breiden.

 

Coördinators:

  • Mike Kestemont ; Walter Daelemans & Dirk van Hulle (Universiteit Antwerpen)

Promotors:

  • Karine Lasaracina ; Ellen Van Keer (tot eind 2018) (KMSKB)
  • Els Angenon ; Eva Coudyzer (tot oktober 2019) (KMKG)
  • Christophe Verbruggen & Sally Chambers (Universiteit Gent)
  • Pierre Geurts (Universiteit Luik)

Onderzoekers:

  • Matthia Sabatelli (Universiteit Luik)
  • Nicolae Banari (Universiteit Antwerpen)

Wetenschappelijke medewerkers:

  • Lies Van de Cappelle, Odile Keromnes & Wouter Paelinck (KMSKB)
  • Marie Cocriamont (tot september 2020) (KMKG)

Financiering:

  • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)

 

INSIGHT is een academisch onderzoeksproject dat zich focust op het digitale vermogen van twee museumclusters in Brussel: de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Dit project wilt vooral de recente ontdekkingen op het vlak van Artificial Intelligence (taaltechnologie en computervisie specifiek) in de praktijk brengen om de rijke collecties aan te vullen met descriptieve metadata.


Projectwebsite