Les XX & La Libre Esthétique (1884 - 1914) Kritische uitgave en informatisering van het fonds Octave Maus

2004 > 2008

Promotor(s) : Dr. Francisca Vandepitte

Onderzoeker(s) : Rafaël Knops

Promotor:

  • Dr. Francisca Vandepitte (Departement voor Modern Kunst)

Onderzoeker:

  • Rafaël Knops

Begin: 01.03.2004

Einddatum: 29.02.2008

 

Het onderwerp van het project was een vierjarig onderzoeksprogramma over een belangrijke episode in de moderne kunst in België, van 1884 tot 1914, toen Les XX en La Libre Esthétique het gezicht van de nationale en internationale avant-garde bepaalden. De kritische elektronische uitgave van het Fonds Octave Maus, de secretaris van beide kringen, fungeert als pilootproject binnen de ontwikkeling van een tweetalig databaseformaat voor archiefbeheer voor het Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB).  

De doelstellingen van het project waren drieledig. Ten eerste, de realisatie van een kritisch geannoteerde uitgave van de briefwisseling en documenten van Octave Maus, in Engelse vertaling en in de originele taal - het Frans - alsook de digitalisering en de ontsluiting ervan via een te realiseren meertalig databaseformaat specifiek voor archiefbeheer bestemd. Ten tweede, de realisatie van een ondersteunende Octave Maus-website, die de integrale lezing van de documenten toelaat, met een kritisch apparaat, en die tevens een chronologie en een cultureel en historisch kader schept. Ten derde, de ontsluiting en de publicatie van deze waardevolle geschreven bronnen als garantie voor betere conservatie.

 

De  resultaten van het project zijn online te consulteren op ARCHIBALD.