Oriëntalisme

2009 > 2012

Promotor(s) : Prof Dr Michel Draguet

Onderzoeker(s) : Davy Depelchin

Promotor:

  • Prof. Dr. Michel Draguet (Algemeen Directeur van de KMSKB)

Onderzoeker:

  • Davy Depelchin (Doctoraatsstudent in Kunstgeschiedenis)

Wetenschappelijk comité:

  • Prof. Dr. Michel Draguet (Algemeen Directeur van de KMSKB; Hoogleraar ULB)
  • Prof. Dr. Linda Van Santvoort (UGent)
  • Prof. Dr. Jo Tollebeek (KU Leuven)

Begin: 01.01.2009

Einddatum: 31.08.2011 (verlengd tot 31.01.2012)

 

Het oriëntalisme kan worden beschouwd als een tijdsgebonden referentieel kader voor het omgaan met het exotische. De diverse kunstvormen die zich onder die noemer schaarden, waren dan wel onderhevig aan externe factoren (contemporaine wetenschappelijke opvattingen, politiek-imperiale belangen, een groeiende menselijke mobiliteit, etc.), op zichzelf waren ze constituerende elementen voor de beeldvorming van de Oriënt. Als resultaat van een creatieve daad, genereerden ze immers autonome beelden – weliswaar onderling verbonden door thematische en technische concepten – die niet de fysieke oriëntaalse realiteit, maar de persoonlijke visie van hun creator weergaven – hoe dicht deze ook de realiteit van de oosterse wereld potentieel benaderde. Toch belette dit niet dat dit corpus van beelden en de ermee verbonden associaties door Westerlingen rechtstreeks geprojecteerd werden op de geografische Oriënt. Kunst bepaalde in grote mate het aangezicht van het Oosten voor het Westerse publiek.

Dit meerjarig onderzoeksprogramma focuste op een onontgonnen aspect van de negentiende-eeuwse Belgische kunstgeschiedenis en de conceptualisering ervan in een internationaal kader. Het hoofddoel van dit onderzoek was om het wetenschappelijke kader te creëren en de nodige wetenschappelijke bijdragen te leveren voor het op poten zetten van de tentoonstelling Van Delacroix tot Kandinsky. Oriëntalisme in Europa. De onderzoeker had de wetenschappelijke leiding voor het organiseren van deze expositie en was tevens eindredacteur van de in drie talen verschenen catalogus.