Pieter Bruegel de oude Naar de bronnen van zijn kunst

2012 > 2015

Promotor(s) : Dr. Véronique Bücken

Onderzoeker(s) : Dr. Alexandre Galand

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, die na het Kunsthistorisches Museum in Wenen de grootste verzameling werken van Pieter Bruegel de Oude in hun bezit hebben, zijn een onderzoeksproject gestart dat de schilderijen van Bruegel in Brussel maar ook elders in Europa en in de Verenigde Staten opnieuw wil bestuderen en evalueren.

Het is de bedoeling om Bruegels schilderstijl en de manier waarop hij te werk ging in kaart te brengen.  Met het Kunsthistorisches Museum als partner en in samenwerking met het KIK zullen de Koninklijke Musea alle Brusselse panelen van of toegeschreven aan Bruegel aan een volledig materieel onderzoek onderwerpen. De daartoe gebruikte methoden zijn niet-destructieve laboratoriumanalyse, microscopisch onderzoek van de verflaag en wetenschappelijke beeldvorming met inbegrip van multispectrale analyse. Een breed wetenschappelijk samenwerkingsnetwerk opgezet door de KMSKB moet ervoor zorgen dat in talrijke Europese en Amerikaanse instellingen vergelijkbaar onderzoek wordt uitgevoerd. In dat internationale netwerk zullen de Koninklijke Musea een drijvende en coördinerende rol spelen. Ten slotte streeft het project er ook naar om de toeschrijvingsproblematiek rond een aantal betwiste panelen in het oeuvre van Bruegel op te helderen.