De Receptie van Pop Art in België tussen 1962 en 1970

2010 > 2011

Promotor(s) : Dr. Frederik Leen

Onderzoeker(s) : Carl Jacobs

Wetenschappelijk comité

Promotor:

  • Dr. Frederik Leen (Conservator; Departementshoofd Moderne Kunst)

Co-promotor:

  • Dr. Hans Dewolf (Hoofddocent, vakgroep Kunstwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel)

Co-promotor:

  • Dr. Alexander Streitberger (Docent in verschillende gebied: Kunstgeschiedenis, archeologie en muziekwetenschappen, Université Catholique de Louvain)

Onderzoeker:

  • Doctoraatsstudent Carl Jacobs (Master in Kunstgeschiedenis)

Begin: 01.01.2010

Einddatum: 31.12.2011 (verlengd tot 31.01.2012)

 

In januari 2010 startte het onderzoeksproject over De Receptie van Pop Art in België tussen 1962 en 1970. Drie onderzoeksthema’s werden vooropgesteld. De inleidende onderzoeksvraag was gericht op de afbakening van het thema met als kernvraag of Pop Art een homogene internationale beweging was dan wel een label waaronder zeer uiteenlopende oeuvres kunnen worden gevat. Vervolgens werd het onderzoek toegespitst op de impact van Pop in België en de wijze waarop Pop werd geïnterpreteerd en geassimileerd door Belgische kunstenaars. Centraal stond de problematiek van de rol van Pop in de verschuiving in de primaire oriëntatie van de Belgische kunstwereld van Frankrijk naar de Angelsaksische wereld, meer bepaald naar de Verenigde Staten. Aangezien het in het geval van Pop om het navolgen van een specifieke inhoudelijke en iconografische artistieke keuze betreft, was het de bedoeling om niet alleen structurele factoren te onderzoeken, maar ook de gelijkenissen, verschuivingen en verschillen in de iconografie tussen Belgische Pop en de Angelsaksische Pop duidelijk te stellen. Met de laatste onderzoeksvraag werd nagegaan of de Pop Art-iconografie is ontstaan vanuit een specifieke socio-economische context dan wel vanuit een inhoudelijk algemenere geestesstroming en gezocht naar de oorzaken van de veranderende artistieke oriëntatie in België van Parijs naar een meer internationaal gerichte blik.