SIAMESE Seamless Archiving for Museums and Enhanced Sharing Experiences

2021 > 2026

Promotor(s) : prof. Benoît Macq (ICTEAM, UCLouvain), Karine Lasaracina (RMFAB)

Onderzoeker(s) : Sébastien Lugan (PhD, postdoctoral researcher, UCL/RMFAB)

Het project FED-tWIN “SIAMESE” heeft tot doel nieuwe innovatieve beeldverwerkingsmethodes aan te reiken voor het behoud van het cultureel erfgoed.

In een digitale maatschappij die sterk op beelden steunt, bieden geavanceerde verwerkingstechnieken zowel de gebruiker als de digitale curator verbeterde ervaringen en instrumenten die hen een gemakkelijke, naadloze toegang tot kunstcollecties verschaffen.

Dit onderzoek sluit aan bij de dynamiek die het Victoria & Albert Museum (Londen) op gang heeft gebracht met de ReACH-verklaring (Reproduction of Art and Cultural Heritage), die in 2017 werd gelanceerd en waarin aandachtspunten en beste praktijken met betrekking tot het bewaren en delen van kunst en cultureel erfgoed worden opgesomd.

Dit project zal betrekking hebben op de drie grote lijnen die in deze verklaring worden genoemd: reproductie (verwervingsproces, beeldcompressie, kwaliteitscontrole), opslag en bewaring (tracering, beeldcompressie en feature-extractie) en het delen van digitale reproducties van kunstwerken.

 

SIAMESE is een FED-tWIN-project dat door BELSPO wordt gesteund.