Stad en Maatschappij in de Nederlanden, 1200-1800 PAI 6/32 2007-2011

2007 > 2011

Promotor(s) : Prof. Dr. Michel Draguet

Onderzoeker(s) : Dr. Sabine van Sprang, Dr. Tine Meganck, Dr. Irene Schaudies, Stefaan Hautekeete

Van 1 januari 2007 tot 30 december 2011 namen de KMSKB deel aan de zesde fase van de PAI Stad en Maatschappij in de Nederlanden, 1200-1800. Onder leiding van Marc Boone, professor Geschiedenis aan de Universiteit van Gent, verenigt de PAI, naast een team van onderzoekers van deze universiteit, historici en kunsthistorici van de Koninklijke Bibliotheek Albert I, van de Universiteit Antwerpen, van de Université Libre de Bruxelles en van de Universiteit Utrecht.

Drie grote onderzoekslijnen werden gekozen waarvan de thema’s een ruimtelijke en socioculturele benadering van de urbane geschiedenis vertonen: (1) de stedelijke ruimte, (2) kennis en cultuur, (3) sociaal kapitaal. Het team van de KMSKB, bestaande uit twee conservatoren en twee onderzoekers aangenomen dankzij het project, hield zich voornamelijk bezig met het tweede thema kennis en cultuur. Hun objectief was te onderzoeken hoe “cultureel kapitaal” wordt verworven, gereproduceerd en getransformeerd door de tussenkomst van intermediaire groepen.

Twee specifieke onderwerpen (case studies) werden bestudeerd. De eerste betreft een studie over Jordaens en de antieken, ter voorbereiding van de tentoonstelling onder dezelfde titel die kort geleden heeft plaatsgevonden in de KMSKB en het Museumslandschaft Hessen Kassel (12.10.2012-27.01.2013 ; 01.03.2013 – 06.24.2013). De andere casestudy gaat in op de artistieke en geleerde bronnen in Pieter Bruegels Val van de opstandige engelen, één van de meesterwerken van het museum. De resultaten hiervan worden als een monografie in de reeks Cahiers van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België gepubliceerd.