Voor en na? Continuïteit of breuk? De Belgische kunst omstreeks Wereldoorlog I

2016 > 2018

Promotor(s) : Inga Rossi-Schrimpf

Onderzoeker(s) : Laura Kollwelter

In de context van de commemoraties van Wereldoorlog I hebben de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten het onderzoeksproject Voor en na ? Continuïteit of breuk ? De Belgische kunst omstreeks Wereldoorlog I gelanceerd.

Het project omvat de evaluatie van de collectie daterend uit de periode tussen 1910 tot 1925, waarvan de eerste resultaten werden gepresenteerd in de tentoonstelling ’14-'18 – Rupture or Continuity, alsook de organisatie van een voorbereidend symposium voor een publicatie over de globale evolutie van de Belgische kunst tijdens Wereldoorlog I. Het onderzoek van het archiefbestand “De Graaff” is een verder zwaartepunt van het project. Hierbij werden ongeveer 400 brieven van Belgische kunstenaars naar de Nederlandse mecenas Jacob De Graaff geanalyseerd, die op het voorbereidende symposium en in de daaropvolgende  publicatie werden voorgesteld. Bovendien wordt, in samenwerking met het Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB), een database van de briefen opgesteld.