Wetenschappelijke studie van de schilderijen uit de groep “Bernard van Orley” bewaard in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België met het oog op het opstellen van een beredeneerde catalogus

2006 > 2011

Promotor(s) : Dr Véronique Bücken

Onderzoeker(s) : Dr Alexandre Galand

Bernard van Orley speelde een sleutelrol  in het artistieke leven in Brussel in de eerste helft van de 16e eeuw. Hij was hofschilder van Margaretha van Oostenrijk en van Maria van Hongarije, ontwierp wandtapijten en glas-in-loodramen en stond aan het hoofd van een van de grootste ateliers van zijn tijd. Zijn kunst is diep verankerd in de Brusselse traditie en de ‘narratieve’ stijl die haar eigen is, maar Van Orley wist ook eigentijdse invloeden – Rafaël en Dürer – te verwerken tot een nieuw en invloedrijk idioom. De Koninklijke Musea herbergen het grootste ensemble ter wereld van schilderijen van of toegeschreven aan Van Orley of zijn medewerkers. Daartoe behoren de belangrijkste gesigneerde of gedocumenteerde werken.

In dit onderzoeksproject wordt de traditionele onderzoeksmethode – de historische, stilistische en iconografische benadering – gecombineerd met laboratoriumanalyse: dendrochronologie, infraroodreflectografie, ultravioletfluorescentie, binoculaire microscopie en röntgenonderzoek. Deze diepgaande studie moet de onderzoekers in staat stellen de toeschrijvingen te herzien en een nieuw licht te werpen op de werking van dit belangrijke Brusselse atelier uit de 16e eeuw.