Publicaties

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België brengen talrijke publicaties uit in het kader van onderzoeksprojecten of naar aanleiding van tijdelijke tentoonstellingen.

Naast tentoonstellingscatalogi publiceren de Musea ook de Cahiers van de Koninklijke Musea, waarin verschillende auteurs een bepaald onderwerp uitdiepen dat verband houdt met de collectie. Ten slotte zijn er nog de bezoekersgidsen en didactische dossiers, die een leerrijk verlengstuk vormen van uw museumbezoek.

Hieronder vindt u onze laatste publicaties, waarvan u er een aantal gratis kunt downloaden, evenals verschillende dossiers van Educateam (educatieve dienst). Alle publicaties zijn te koop in de Museumshop. Het Bulletin van de KMSKB (gepubliceerd tot 2010) is ook online beschikbaar.

Alle publicaties